प्रधानमन्त्री- तपाईंले मेरो मृत्युको कामना गर्नुभएको छ, माधव नेपाल- तपाईं यति आपराधिक कुरा पनि सोच्न सक्नुहुन्छ?
बिनु सुवेदी काठमाडौ, भदौ ५