सिद्धबाबा मन्दिरमा भिक्षा माग्न निषेध  
भगवती पाण्डे बुटवल, असोज २७