वर्तमान परिस्थितिले शैक्षिक क्षेत्रमा पारेको प्रभाव