टर्कीका राष्ट्रपति आर्दोनको पार्टीले दोस्रो पटक हार्‍यो इस्तानबुल
एजेन्सी जेन्सी इस्तानबुल, असार ९