फेरि 'जिस्काए' अभिताभले अनुष्कालाई
एजेन्सी काठमाडौं, चैत २२