सिरूवा पर्वको सन्देश
शुभलक्ष्मी लम्साल अनुभूति               
{"status":"success"}