दुवै अध्यक्ष अडानमा टसमस भएनन्, शनिबार बैठकसमेत बस्न सकेन
सन्जिब बगाले काठमाडौं, असार २०