सार्वजनिक यातायातको भाडा तत्काल नबढ्ने, रात्रि बस पनि नचल्ने
सुधिर भण्डारी काठमाडौं, जेठ ३०