लिचीमा भएको रसायनले भारतमा ४७ बालबालिकाको मृत्यु
एजेन्सी पटना, जेठ ३१