तीन पुस्ताले देखेको काठमाडौं

सबिना श्रेष्ठ

सबिना श्रेष्ठ

ललितपुर, वैशाख २०