विपद उद्धारसम्बन्धी अभ्यास गर्दा डुबेर सशस्त्र प्रहरी जवानको मृत्यु