नर्सिङमा फेल, नाचमा अब्बल
प्रभाकर गौतम काठमाडौं, असार २६