चुलबुल स्वस्तिमा 'बुलबुल' पछि गम्भीर
प्रभाकर गौतम काठमाडौं, साउन २३