'डेस्पासितो'मा नेपाली स्वाद, कमाए विदेशी 'फ्यान'
प्रभाकर गौतम काठमाडौं, भदौ १८