प्रशंसकलाई कपिलको जवाफ, 'म आफैं घरमा छु, तपाईंलाई कसरी काम दिऊँ?'
एजेन्सी काठमाडौं, चैत २६