जहाँ डाक्टरहरू चर्चा गर्छन् कला, साहित्य र संगीतको