कतारबाट कामदारले एक पटकमा १ हजारदेखि २ हजार रियाल मात्र पठाउन मिल्ने
राजिव शाह दोहा, पुस २१