पोखराका दुई ठाउँ र नौडाँडामा शंकास्पद वस्तु भेटियो, निस्क्रिय पार्दै सेना