सुदूरपश्चिम सरकारको नीति कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकता पुरा नभएका पुरानै योजनालाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता
सविता बुढा धनगढी, जेठ २७