सुनसान विमानस्थलः एक्लो हुँदा नि डर, साथीसँग नि डर