स्मृतिमा विनोद गौचन सन्दर्भः पाँचौं स्मृति दिवस पुस २० गते
असफल गौतम ठूलाडिही, स्याङ्जा