के थाहा, महादेवका छोरा राजकुमार बनेर माग्न आउँछन् कि!