राष्ट्रपतिज्यू, गणतन्त्रलाई यति विलासी नबनाइदिनुस्