५ हजारले गयो ज्यान! घटनामा संलग्न  १४ जना नै प्रहरीको नियन्त्रणमा