टुकुचा सुरूङमाथिको जग्गा कसरी पुग्यो व्यक्तिका नाममा?

सुदीप श्रेष्ठ

काठमाडौं, असोज ४
शोभा शर्मा काठमाडौं, असोज ४