जेठ २ मा आउने भयो आकाश र पूजाको ‘सम्झना बिर्सना’
सेतोपाटी कला काठमाडौं, फागुन ५