सांसद रंगमती शाहीको स्कुटर
सन्जिब बगाले काठमाडौं, असार २७