धुर्मुस-सुन्तलीले बनाउने भए ‘सेन्टी भाइरस’, रामबाबु बने निर्देशक 
सेतोपाटी कला काठमाडौं, साउन २३