फ्लोरमा 'चपली हाईट'
सेतोपाटी कला काठमाडौं, मंसिर ४