मदनकृष्णले छोरी सरनासँग 'पानी छायाँ' ल्याउँदा हरिवंशले ल्याए 'परे माकुरी जालमा'
सेतोपाटी कला काठमाडौं, माघ १६