इन्डोनेसियामा सुनामीबाट मुत्यु हुनेको सङ्ख्या २८१
एजेन्सी कारिता, इन्डोनेसिया, पुस ९