सेतीमा पानीको बहाव उच्च, सचेत हुन आग्रह
सेतोपाटी डोटी, साउन २७