दाङ, सल्यान र प्यूठानमा खसी-बोकाको नयाँ मुल्य निर्धारण
नारायण खड्का नारायण खड्का  दाङ,असोज ३